مقدمه کتاب چگونه باشد؟

محمد بن مسعود محمد بن زکی غزنوی در ابتدای کتاب کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم در بیان رؤس ثمانیه فرماید : هر مصنف که کتاب تصنیف کند باید که در اول هشت مقدمه بکار برد: ….
اول آن که بگوید برای کدام نوع علم می کنم از انواع علوم برای آن که انواع علم بسیار است و هر نوعی را راغب است و کاری .
دوم آن که نام آن کتاب چنان نهند که از کلی غرض بدان نام وقوف افتد برای آن که معظم غرض از نام کتابها است .
سیم آن که نام خود یاد کند تا بدانند که اهل این تصنیف بوده است .
چهارم آن که غرض کتاب بیان کند که هر معلمی را در تعلیم کتاب غرضی است .
پنجم آن که منفعت کتاب باز نماید برای آن که طالب را غرض منفعت است .
ششم آن بگوید که در کتاب سخن به چه طریق خواهد راند تا معلم زود تر به غرض رسد چون بدان طریق رود و نیز سخن هر علمی بر طریق است .
هفتم آن که وقت خواننده کتاب پیدا کند تا معلم پستر و پیشتر بخواند که از غرض نماند .
هشتم آن که تمامی علم کتاب پیش خاطر آورد پس آن را قسمت نماید تا اقسام وی متقابل افتد و متداخل نگردد پس برای این فائده واجب آمد بیان این هشت مقدمه و….(هزار و یک نکته ، علامه حسن زاده آملی، فرازی از نکته 883 ص 725 و726)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عبارت امنیتی: *(پاسخ حاصل جمع زیر را در مربع وارد نمایید.)* Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.