تألیفات آقای جواد حامدی حق

۱- دو رساله عارف عالیقدر شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی؛ ۱۳۴۸
۲- فرهنگ، روش و آداب سالکان طریقت و مراسم خانقاه ها، ۱۳۴۹
۳- شرح حال عارف و استاد جناب آقای علی اکبر بصیری شیرازی، خرداد ۱۳۵۰
۴- شرح حال و مکتوبات عارف عالیقدر مجدالدین بغدادک خوارزمی ایرانی، فروردین ۱۳۵۱
۵- ساختمان های کشاورزی، تهران ۱۳۵۴

۶- سیستم کنترل پروژه با روش های P.C.S و C.P.M، آبان ۱۳۵۲
۷- اصول سرپرستی و مدیریت، تهران ۱۳۵۲
۸- شرح حال، رسائل و مکاتیب عارف عالیقدر امیر سید علی همدانی، ۱۳۵۳
۹- علل رشد جمعیت تهران و چگونگی پیشگیری از آن، ۱۳۶۰
۱۰- فواید محاسن وضو وضوداری، تابستان ۱۳۷۲
۱۱- خانقاه و خانقاهیان در ادوار مختلف و عصر جدید، ۲۷ تیر ماه ۱۳۷۴
۱۲- شرح و بیان سوره ی مبارکه اخلاص، ۲۷ مرداد ۱۳۸۷
۱۳- مناسک کختصر حق عمره و تمتع با شرح سوره توحید، مهر ماه ۱۳۸۷
۱۴- ساختار مطالعات امکان سنجی پروژه های ساختمانی، دی ماه ۱۳۸۹
۱۵- مثنوی المصباح عارف عالیقدر شیخ رشیدالدین محمد بیدوازی اسفرائینی با شرح و تحقیقات، ۱۳۸۲
۱۶- جزئیات اجرائی معماری، ۱۳۸۹
۱۷- جزئیات اجرایی سازه، ۱۳۹۰
۱۸- جزئیات اجرائی سویل و شهرسازی، ۱۳۹۱
۱۹- مجموعه قرارداد های پروژه های ساختمانی، ۱۳۹۳
۲۰- جزئیات اجرائی تاسیسات مکانیکی و برقی، ۱۳۹۳
۲۱- روش های مدرن مدیریت نوین اداره کارگاه ها و پروژه های ساختمانی، ۱۳۹۳
۲۲- تصاویر عارفان نامی، ۳۰۲ نقاشی با شرح حال و ۱۵۰ طرح و تصاویر خانقاه ها و آرامگاه ها، اسفند ۱۳۹۳
۲۳- پایان نامه دانشگاهی: مدیریت مراحل یک، دو و سه پروژه های عمرانی و رفتار سازمانی، دی ماه ۱۳۹۳
۲۴- راز و نیاز در نماز با خالق بی نیاز، ۱۳۹۳
۲۵- شرح مستند از وقایع، رویدادها، رفتار، کردار، خدمت به خلق و سیر و سلوک عارف عالیقدر پروفسور حاج دکتر عبدالحمید گنجویان ملقب به “میربرنا”، ۱۳۹۵
۲۶- “گلزار حامد”، دیوان جواد حامدی حق”حامد”، ۱۳۹۵
۲۷- شرح حال عارف عالیقدر شیخ درویش محمد کاردهی مشهور به پیر پاره دوز، ۱۳۹۵

نظر شما چیست

نظر شما

عبارت امنیتی: *(پاسخ حاصل جمع زیر را در مربع وارد نمایید.)* Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.