«تحقیق‌الاوزان» از قاف مشهد به پیشخان کتابفروشی‌ها می‌آید


انتشارات «قاف» شهرستان مشهد کتابی پژوهشی با موضوع آشنایی با انواع وزن‌هایی که در زمان گذشته استفاده می‌شد و شیوه‌های سنجش وزن که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرند در دست انتشار دارد.-

مطالعه ادامه مطلب

«اسماءالحسنی» از انتشارات قاف مشهد می‌آید

مدیر مسوول انتشارات قاف مشهدالرضا(ع) از آماده‌سازی کتابی با عنوان «اسماء‌الحسنی» خبر داد و گفت: در این کتاب نام های مبارک خداوند با ترجمه و تاثیر آن‌ها در زندگی افراد آمده است.

مطالعه ادامه مطلب