معرفی کتاب دیوان قنبر طبسی -زنده به سال 1305 هـ ق

آخوند ملا علي طبسي متخلص به «قنبر طبسی» -معرفی کتاب دیوان قنبر طبسی
از زمانی که کتاب مدایح رضوی به دستم رسیده و با مطالعه ی اشعاری از «قنبرطبسی» با او آشنا شده ام بیش از بیست سال گذشته است اما طی این مدت همواره به دنبال آثار او بودم ،هرجا نامی از او در فهرست و یا کتابی می دیدم فیش برداری و یادداشت می کردم از جمله آثاری که به دیوان قنبر اشاره داشت کتاب طرائق الحقائق صص 728 -712 بوده که می گوید:

مطالعه ادامه مطلب