تاریخ بنای شهرهای : سامرا، بصره، کوفه، فُسطاط (مصر)، واسط،

تاریخ بنای شهرهای : سامرا، بصره، کوفه، فُسطاط (مصر)، واسط، علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است:بنای شهرسر من رأی = سامرا را 221 هجری قمری می داند و بنای شهر بصره را 16 یا 17 هجری قمری و بنای شهر کوفه را 15 یا 17 هجری قمری و بنای شهر فُسطاط(مصر) را 19 یا 20 هجری قمری و بنای شهر واسط را 83 یا 84 هجری قمری گفته است.

عبد الرضا امیر شیبانی

sheybani
زندگی نامه ی اداری عبدالرضا امیر شیبانی

در سال 1326 (هـ.ش) در شهر طبس گلشن ، از توابع استان خراسان ، تولد یافت . تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رسانید . دوره ی دبیرستان را در تهران و مشهد گذراند . به عنوان سپاهی دانش ، مدت دوسال ، خدمت نظام وظیفه را به انجام رسانید و پس از آن ، در سال 1352 به استخدام سازمان اوقاف ، درآمد

مطالعه ادامه مطلب

برطاس و پوست روباه سیاه

برطاس و پوست روباه سیاه: علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است: برطاس از قبایل بزرگ ترک است که میان خوارزم و کشور خزر است اما به قلمرو خزر منسوب است. ازدیار برطاس پوست روباه سیاه که مرغوب ترین و گرانبها ترین پوستها ست می آورند. در همه جهان روباه سیاه جز در این ناحیه و اطراف آن نباشد و ملوک اقوام عجم به پوشیدن این پوست سرفرازی کنند و از آن کلاه و پوستین سازند.زیرا پوست روباه سیاه سخت و گرانبهاست…

آتشفشان مهراج

مهراج: علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است: آتشفشان بزرگی که در کشور مهراج پادشاه زابج و دیگر جزایر دریای چین و از جمله جزیره «کله» و «سر بزه» هست و مهراج عنوان هر کسی است که مالک این جزایر باشدو ملک او از بس فزون است به حساب نیاید و سپاه او را نتوان شمار کرد و هیچ کس با کشتی های تندرو جیزاریر او را که همه آباد است به کمتر از دو سال دور نتواند زد. و این پادشاه همه جور عطر و ادویه دارد و هیچ یک از ملوک چیزهایی که او دارد ندارد.از جمله چیزها که از دیار وی فراهم میشود کافور،عود،قرنفل،صندل،جوزبوا،قاقله،کبابه، وچیزهای دیگر است .

مطالعه ادامه مطلب

جزیره قادس و مجسمه¬ی هرکول

جزیره قادس و مجسمه¬ی هرکول : علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است:در این جزیره مناره ای بزرگ هست که بنایی عجیب دارد و بر بالای آن ستونی مسین برآن هست که از بس بزرگ و بلند است از شذونه و دورتر دیده شود که پس از آن نیز به دریا در فواصل معین مجسمه های دیگری در جزایر هست که از محل یکدیگر دیده شود و این مجسمه ها ی هرکولی است که هرکول پادشاه توانا به روزگار قدیم آن را ساخته است.

اَسوان مصر

وان مصر: علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است:این شهر نخستین شهر اسلام است که در مجاورت «نوبه» واقع شده است. در فروردین سال 1392شمسی پس از سی سال اولین پرواز از فردوگاه قاهره مصر گردشگران مصری را به فرودگاه تهران آورده و مجدداً گردشگران ایرانی به شهر اَسوان منتقل نموده است .

رود فرات

رود فرات: علی بن الحسین مسعودی در آثار خود ازجمله «التنبیه و الاشراف» آورده است: از جمله رودهای مشهوری است که سرچشمه ی آن اقلیم ششم از ناحیه کیلیکه است که در بند ارمنستان است و از زیر کوهی بنام «افردخمش» برون می شود. و به دریا حبشی ، دریای چین و سند و هند و زنگ و بصره و ابله و فارس و کرمان و عمان و بحرین و شحر و یمن وایله و قلزم و حبشه است.

فتنه بدتر از قتل است

فتنه بدتر از قتل است : تفسیر المیزان و نمونه:درتفسیر آیه 191 از سوره بقره آمده است :فتنه یعنی شرک به خدا و انکار پیغمبر و تکذیب قرآن و فشار بر مومنان که از کشتن بدتر است زیرا ریشه انواع مفاسد اجتماعی و گناهان و تفرقه ها ست….، و در آیه 193 بقره در باره ی هدف جهاد می گوید: از میان بردن فتنه ها ، محو شرک و بت پرستی و جلوگیری از ظلم .

مطالعه ادامه مطلب

اذن سیر سلوک الی الله

عارف بالله حضرت آیت الله سیّد علی قاضی طباطبایی (ره):«…و اگر در ارض اقدس ماندید کما هو المظنون … البته متوقع است که به فیوض عظیمه برسید تمام اهل طریقت یا اغلب آن ها حسب خود را به حضرت رضا – علیه و علی آبائه و ابنائه الصلاه و السلام و التحیه و الثناء – منتهی می سازند و حرفشان بر این ست …که در دولت هاشمیه که تقیه کم شد و اول تنفس شیعه بود ،

مطالعه ادامه مطلب