ذکر رهایی از عُسر (از سختی به گشایش)

ذکر رهایی از عُسر (از سختی به گشایش)
صاحب گل‌های ارغوان آورده است: هرکس به عدد اسم خود بر ذکر «سیجعل الله عُسر یُسرا» مداومت نماید به برکت این دعا حق تعالی عُسر او را به یُسر مبدل گرداند.
ان شا الله تعالی.
(یعنی این که او را از سختی‌ها رهایی بخشیده و موجب گشایش کارهای او شود.)