انواع اموال (املاک)

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیر شیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۱) روز یکشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹»
انواع اموال (املاک)

مطالعه ادامه مطلب