بُخور حضرت مریم یا بُخور مجرب و خواص عجیب آن

بُخور حضرت مریم یا بُخور مجرب و خواص عجیب آن
صاحب کتاب «فی طب الرسول المصطفی/ص/» خواص این بخُور را چنین برشمرده است؛ از جمله؛ درمان بیماری‌هایی: رفع جنون، صرع، سردرد، ام اس، غش کردن، شب‌ادراری و..، برای کسی که سحرو طلسم شده است، اگر کسی توسط اجنه مس شده باشد و… دیگر آثار آن را برطرف می‌کند و…..

مطالعه ادامه مطلب

بخُور حضرت مریم (س)/بخور مجرب/قابل توجه بیماران خاص

بخُور حضرت مریم (س)/بخور مجرب/قابل توجه بیماران خاص
صاحب کتاب «فی طب الرسول المصطفی/ص/» خواص این بخُور را چنین برشمرده است:…
از جمله درمان بیماری‌های: رفع جنون، صرع، سردرد، ام اس، غش کردن، شب‌ادراری و…، برای کسی که سحر شده بوده است، اگر کسی توسط اجنه مس شده باشد آثار آن را برطرف می کند و…

مطالعه ادامه مطلب