حَقّ اِرتفاق، چگونه حقّی است؟

هوالواقف
سلسله مباحث عقد وقف و نهاد موقوفه
یادداشت‌های آقای عبدالرضا امیرشیبانی «نویسنده‌ی کتاب (سیمای وقف) و مدیرکل بازنشسته‌ی اداره اوقاف و امور خیریه خراسان »
«یادداشت(۷) روز یکشنبه مورّخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷»
حَقّ اِرتفاق، چگونه حقّی است؟

مطالعه ادامه مطلب