اولین کسی که در تسخیر جن کتاب نوشت؟

مرحوم علامه آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی «ره» می‌گوید:« اوّل کسی که تسخیر اجنّه تألیف نمود؛ محمّد بن احمد طبسی صاحب کتاب شامل بوده که در علم تسخیر است.»(۱)

نگارنده پس از تحقیق نسخه‌های خطی کتاب او را از کتابخانه‌های داخل و خارج گردآوری و در حال تصحیح و ترجمه به فارسی است که امیدوارم تا پایان سال ۱۴۰۰ به زبان عربی و فارسی چاپ و منتشر گردد.
عنوان: الشامل من البحر الکامل فی الدور العامل فی اصول التعزیم و قواعد التنجیم.
مؤلف: محمد بن احمد جعفر، ملقب به ابوالفضل طبسی (متوفی ۴۸۲ هـ.ق)

مطالعه ادامه مطلب