موانع سیر و سلوک الی الله

هوالعلیم
موانع سیر و سلوک الی الله
حضرت آیت الله علامه حسن حسن زاده آملی «حفظهم الله تعالی» در کتاب هزار یک کلمه صفحه ۲۸۴- ۲۸۵ ، کلمه ۱۵۰ آورده‌اند: «برادرم قدم اول در سلوک توبه و پاکی از گناه و دوری از گفتار ناپاک، و کردار و اندیشه‌های ناشایسته و خوی‌های نکوهیده است. در کلام خدای غفور رحیم نیکو تدّبر کن که فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ / بقره :۲۲۲». سعی کن تا محبوب کردگار شوی. از شیخ عارف شبستری یادی شود:
موانع تا نگردانی زخود دور – درون خانه ی دل نایدت نور
موانع چون درین عالم چهار است – طهارت کردن از وی هم چهار است
نخستین پاکی از احداث و انجاس – دوم از معصیت و زشرّ وسواس
سیوم پاکی ز اخلاق ذمیمه است – که با وی آدمی همچون بهیمه است
چهارم پاکی سرّاست از غیر – که اینجا منتهی می گرددش سیر
اگر سالکی بدان که طیّ مراحل و قطع منازل جز به گام‌های نفی و اثبات میسّر نیست، و این معنی جز در کلمه –لا اله الا الله – یافت نشود. اهل الله گفتند که هیچ نوع از انواع اذکار و عبادات در ترقی درجات و مقامات معنوی اثر این کلمه طیبه را ندارد. …»