معرفی کتاب مُوّرخ طبس در اواخر دوره قاجار

معرفی کتابِ مُوّرخ طبس در اواخر دوره قاجار

با استعانت از حضرت باریتعالی طی چند سال گذشته، ده عنوان نسخه‌ی خطی منحصر بفرد از آثار نویسندگان طبسی را تا کنون گردآوری، و بعضاً احیا و در حال تصحیح و انتشار می‌باشد….

مطالعه ادامه مطلب