سفر به تبریز دلگشا

هو المصور
سفر به تبریز دلگشا
دیماه ۱۳۹۹ در معیّت هنرمند جوان تبریزی، جناب آقای آیدین صیامی (فتوگرافیست، مستندساز و دبیر عکاسی تبریز، فرزند زنده یاد استاد خانعلی صیامی« ۱۳۹۲-۱۳۳۱» )
توفیق بازدید از برخی نقاط تاریخی تبریز، با مردمانی سرشار از عشق و محبت و مهربانی ،فراهم شد.

مطالعه ادامه مطلب